Visa
กองยุโรป 3 ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราสำหรับประเทศดังต่อไปนี้

กองยุโรป 3  ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเอกสารในการขอรับการตรวงลงตราเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการรับการตรวจลงตราของประเทศเหล่านี้ ตามเอกสารแนบ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร