ประเทศในยุโรป : อาเซอร์ไบจาน
อาเซอร์ไบจาน
Azerbaijan
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Azerbaijan
พื้นที่ : 86,600 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 17 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบากู (Baku)
ประชากร : 9.65 ล้านคน (ไทย 67.96 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอิลฮาม อาลิเยฟ (Ilham Aliyev)
นายกรัฐมนตรี : นายอาร์เทอร์ ราสิซาเด (Artur Rasizade)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเอลมาร์ มามมาเดียรอฟ (Elmar Mammadyarov)
ภาษาราชการ : อาเซอรี รัสเซีย
วันชาติ : 28 พฤษภาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 7 กรกฏาคม 2535
ศาสนา : อิสลามนิกายชีอะห์ ร้อยละ 93.4 ออธอดอกซ์รัสเซีย ร้อยละ 2.5 ออธอดอกซ์อาร์เมเนียน ร้อยละ 2.3 และอื่นๆ ร้อยละ 1.8
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน :
- อาเซอร์ไบจานมีก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเป็นแหล่งน้ำมันสำรองเป็นอันดับ 3 ของโลก
- มีข้อขัดแย้งกับอาร์เมเนียเหนือดินแดนนากอร์โน-คาราบัค ส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่มั่นใจในการเข้ามาลงทุน
- อยู่ในเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่สำคัญคือ Baku-Tbilisi-Ceyhan
- โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในอาเซอร์ไบจาน ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารสัตว์
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 53 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 4.05 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เหล็ก แร่เหล็ก ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :ตุรกี อิตาลี รัสเซีย อิหร่าน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ตุรกี เยอรมนี ยูเครน สหราชอาณาจักร
GDP Per Capita : 5,496.3 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : มานัท (Manat) (1 มานัท ประมาณ 20.54 บาท สถานะ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็ก อลูมิเนียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ฝ้าย อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อาหาร โลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - อาเซอร์ไบจาน
มูลค่ารวม : 245.12 ล้าน USD ลดลงจากปี 2558 154.8 ล้าน USD (ไทยส่งออก 8 ล้าน USD และนำเข้า 237.12 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 229.12 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชและอาหารแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์กระดาษ และยางพารา
สินค้านำเข้าจากอาเซอร์ไบจาน : น้ำมันดิบ (ร้อยละ 99) สายไฟตีเกลียว (ทำจากทองแดง) และสายเคเบิ้ล
การลงทุน : ไม่ปรากฏการลงทุนของไทยในอาเซอร์ไบจาน และการลงทุนของอาเซอร์ไบจานในไทย มีเพียงบริษัทอาเซอร์ไบจาน 1 บริษัท จดทะเบียนนิติบุคคลในไทย
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจานมาไทย 696 คน (ปี 2558 จำนวน 1,545 คน)
จำนวนคนไทยในอาเซอร์ไบจาน :10 คน
สำนักงานของไทยในอาเซอร์ไบจาน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมอาร์เซอร์ไบจาน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบากู
สำนักงานของอาเซอร์ไบจานในไทย : ไม่มี (รัฐบาลอาเซอร์ไบจานไม่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตในประเทศใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)