ประเทศในยุโรป : ออสเตรีย
ออสเตรีย
Austria
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐออสเตรีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Austria
พื้นที่ : 83,858 ตร.กม. (ร้อยละ 16 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเวียนนา (Vienna)
ประชากร : 8.3 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบลเลิน (Alexander van der Bellen) ผู้สมัครอิสระ เคยเป็นหัวหน้าพรรค Green
นายกรัฐมนตรี : นายเซบาสเตียน คูร์ซ (Sebastian Kurz) สังกัดพรรค ÖVP
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางคาริน คไนส์เซิล (Karin Kneissl) ผู้สมัครอิสระ
ภาษาราชการ : เยอรมัน
วันชาติ : 26 ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 2 กรกฏาคม 2496
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (73.8%) โปรเตสแตนท์ (4.9%) อิสลาม (4.2%) คริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ (2.2%) อื่นๆ (0.8%)ไม่ระบุศาสนา (2%) ไม่นับถือศาสนาใด ๆ (12%)
สาธารณรัฐออสเตรีย :
• เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2538 (ค.ศ. 1995)
• สาขาธุรกิจที่ออสเตรียมีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การวิจัยและการพัฒนา พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการออกแบบอาคาร
• สาขาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ด้านการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ตั้งแต่ 2527 (ค.ศ. 1984) และมีความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนและยุโรป (ASEAN-European Academic University Network / ASEA-UNINET) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• การค้าระหว่างไทยกับออสเตรียส่วนใหญ่ต้องส่งผ่านเยอรมนี ทำให้มีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงเนื่องจากออสเตรียไม่มีเขตติดต่อทางทะเล
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 386.42 พันล้าน USD (ไทย 406.9 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 3.2)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : ก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เหล็ก เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : 44,176.51 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมัน ถ่านหิน ลิกไนต์ ป่าไม้ แร่เหล็ก
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว รถยนต์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ออสเตรีย
มูลค่ารวม : 603.56 ล้าน USD (ไทยส่งออก 226.15 ล้าน USD นำเข้า 377.41 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 151.27 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องนุ่งห่ม
สินค้านำเข้าจากออสเตรีย : เครื่องประดับเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : ในปี 25๖๐ มีโครงการจากประเทศออสเตรียได้รับการอนุมัติจาก BOI ๖ โครงการ เช่น (1) บริษัท Alpla Packaging ผลิตขวดพลาสติก (มูลค่าการลงทุน 3.63 ล้าน USD (2) บริษัท Aired Hiebl ดำเนินกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (มูลค่าการลงทุน 0.18 ล้าน USD) และ (3) บริษัท Fronius ดำเนินกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (มูลค่าการลงทุน 0.84 ล้าน USD))
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี 25๖๐ ชาวออสเตรียมาไทย จำนวน ๑๐๔,๗๓๒ คน และชุมชนชาวออสเตรียที่พำนักในไทยประมาณ 1,035 คน
จำนวนคนไทยในออสเตรีย :ชาวไทยในออสเตรีย 5,266 คน มีนักเรียน 80 คน ที่เหลือเป็นแรงงานและแม่บ้าน มีร้านอาหารไทย 29 ร้าน (คนไทยเป็นเจ้าของ 22 ร้าน) ร้านนวดและสปา 24 ร้าน
สำนักงานของไทยในออสเตรีย : กรุงเวียนนา (สถานเอกอัครราชทูต) เมืองซาลสบูร์ก เมืองดอร์นบีร์น เมืองอินส์บรุค (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของออสเตรียในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) และพัทยา (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์)