ประเทศในยุโรป : ลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Grand Duchy of Luxembourg
พื้นที่ : 2,586 ตร.กม.(ประมาณร้อยละ 0.5 ของไทย)
เมืองหลวง :ลักเซมเบิร์ก
ประชากร : 582,972 (ไทย 68.15 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : แกรนด์ ดยุก อองรี (His Royal Highness Grand Duke Henri)
นายกรัฐมนตรี : นายซาวีเย เบ็ทเทิล (Xavier Bettel)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายฌอง อัสเซลบอร์น (Jean Asselborn)
ภาษาราชการ : ลักเซมเบิร์กกิช ฝรั่งเศส และเยอรมัน
วันชาติ : 23 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 16 มิถุนายน 2502 (ค.ศ. 1959)
ศาสนา : โรมันคาทอลิก (ร้อยละ 87) โปรเตสแตนต์, ยิวและอื่นๆ (ร้อยละ 13)
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก :
- เป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี
- มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในสหภาพยุโรป
- เป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลก
- อุตสาหกรรมผลิตเหล็กทันสมัย ศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จำหน่ายทั่วโลก บริษัทขนส่งทางอากาศ Cargolux ที่มีประสิทธิภาพ
- เป็นที่ตั้งของสถาบันยุโรปที่สำคัญ อาทิ Secretariat-General of European Parliament, European Court of Justice และ European Investment Bank
- อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 59.95 พันล้าน USD (ไทย 407.1 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 3.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.92 (ไทย ร้อยละ 1.3)
อุตสาหกรรมหลัก : การธนาคาร เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์จากยาง กระจก
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม อิตาลี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : จีน เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : 102,835 USD (ไทย 6,035.1 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 39.85 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่เหล็ก ไม้แปรรูป
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ เคมีภัณฑ์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์การขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ลักเซมเบิร์ก
มูลค่ารวม : 25.83 ล้าน USD ไทยส่งออกเป็นมูลค่าประมาณ 8.26.05 ล้าน USD และนำเข้าเป็นมูลค่าประมาณ 17.57 ล้าน USD โดยไทยเสียดุลการค้า 9.30 ล้าน USD (ปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 22.687 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :แก้วและกระจก หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกล หลอดไฟฟ้า รถจักรยานยนต์
สินค้านำเข้าจากลักเซมเบิร์ก : เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
การลงทุน : มีโครงการลงทุนจากลักเซมเบิร์กที่ได้รับการอนุมัติจาก BOI จำนวน 5 โครงการมูลค่า 1,174 ล้านบาท (ปี 2558 จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 8,181 ล้านบาท)
จำนวนนักท่องเที่ยว : ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวลักเซมเบิร์กเดินทางมาไทยจำนวน 6,893 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 6,162 คน) (ไม่มีสายการบินตรง)
จำนวนคนไทยในลักเซมเบิร์ก :ประมาณ 500 คน (ทำร้านอาหารและร้านขายของไทย ลูกจ้างร้านอาหาร และสตรีที่สมรสกับชาวลักเซมเบิร์ก)
สำนักงานของไทยในลักเซมเบิร์ก : กรุงบรัสเซลส์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ มีเขตอาณาครอบคลุมลักเซมเบิร์ก) /ลักเซมเบิร์ก (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของลักเซมเบิร์กในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)/ ภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์-ครม. อนุมัติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดสำนักงานฯ))