ประเทศในยุโรป : ยูเครน
ยูเครน
Ukraine
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ยูเครน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Ukraine
พื้นที่ : 603,700 ตร.กม. (ประมาณ 1.2 เท่าของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเคียฟ (Kiev)
ประชากร : 45.25 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเปโตร โปโรเชนโก (Petro Poroshenko)
นายกรัฐมนตรี : นายโวโลดีมีร์ กรอยส์มัน ( Volodymyr Groysman)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายพาฟโล คลิมคิน (Pavlo Klimkin)
ภาษาราชการ : ยูเครน
วันชาติ : 24 สิงหาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 6 พฤษภาคม 2535
ศาสนา : ยูเครนออร์โธด็อกซ์ (83.7%) ยูเครนกรีกคาทอลิก (8%) อื่นๆ (8.3%)
ยูเครน :
• ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๖ เกิดวิกฤตทางการเมืองในยูเครน นำไปสู่ความขัดแย้งกับรัสเซีย กรณี
การผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และกรณีภูมิภาคตะวันออกของยูเครนประกาศแยกตัว
เป็นอิสระ
• ยูเครนเป็นประเทศหน้าด่านระหว่างรัสเซียกับ EU รวมทั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซ
จากรัสเซียเข้าสู่ยุโรป
• ลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
• มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ เป็นหนี่งในผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดในยุโรป
ตะวันออก และสามารถผลิตพาหนะขนส่งได้เกือบทุกประเภท รวมทั้งอากาศยาน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 90.1 พันล้าน USD (ไทย 392.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ - 9.9 (ไทย ร้อยละ 2.9)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 40.3 (ไทย ร้อยละ 0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า เหล็กละเหล็กแปรรูป
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :รัสเซีย ตุรกี อิตาลี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย เยอรมนี เติร์กเมนิสถาน จีน
GDP Per Capita : 2,005 USD (ไทย 5,832.6 USD )
สกุลเงิน : กริฟน่า (1 กริฟน่า เท่ากับ 1.41 บาท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)
ทรัพยากรสำคัญ : ดินดำ เหล็ก ถ่านหิน ป่าไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เชื้อเพลิงและพลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื้อเพลิงและพลังงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - ยูเครน
มูลค่ารวม : 663.39 ล้าน USD (ไทยส่งออก 92.21 ล้าน USD นำเข้า 571.18 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 478.97 ล้าน USD) ปี 2558 มูลค่าการค้ารวม 429.92 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว
สินค้านำเข้าจากยูเครน : พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ยุทธปัจจัย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ สินแร่โลหะ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏการลงทุนของไทยในยูเครน แต่นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 150 รายที่มีการถือหุ้นของชาวยูเครน
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวยูเครนมาไทย 40,603 คน (ปี 2558 จำนวน 45,043 คน )
จำนวนคนไทยในยูเครน :195 คน โดยเป็นแรงงาน 180 คน นักศึกษา 2 คน และอื่นๆ อีก 13 คน มีร้านอาหารไทย 1 ร้าน
สำนักงานของไทยในยูเครน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมยูเครน (ขณะนี้ ฝ่ายไทยกำลังปรับเขตอาณา โดยจะมอบหมายให้ สอท. ณ กรุงวอร์ซอ ดูแลแทน) และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเคียฟ
สำนักงานของยูเครนในไทย : กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา (สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์)