ข่าวน่าสนใจ
สภาดูมารับรองร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบปลอดภาษี (tax free)

ด้วยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560 สภาดูมาของรัสเซียได้ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบปลอดภาษี (tax free) ภายในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายภาษีอากรรัสเซียซึ่งจะให้สิทธิคนต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศสมาชิก EAEU (Eurasia Economic Union – รัสเซีย คีร์กิซสถาน อาร์เมเนีย คาซัคสถาน และเบลารุส) สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ร้อยละ 18 จากการซื้อสินค้ามูลค่าเกิน 10,000 รูเบิลจากร้านค้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซียรับรอง โดยจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบภายใน 1 ต.ค. 2561 ในเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางไปคือกรุงมอสโก นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเมืองโซชิ โดยมีเอกชนต่างชาติเข้าดำเนินการคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ Global Blue (สวิตเซอร์แลนด์) และ Premier Tax Free (ไอร์แลนด์)

การจัดตั้งระบบ Tax Free ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัสเซียนำมาใช้เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในรัสเซียและเพิ่มการใช้จ่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลรัสเซียหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปซื้อสินค้าระดับบนที่ยุโรปให้มาจับจ่ายในรัสเซียแทน ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของรัสเซีย หรือ Rostourism เมื่อไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่รัสเซียลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559 จาก 4.78 ล้านคนลดลงเป็น 4.37 ล้านคน

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังของรัสเซียคาดว่า ระบบดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลเสียงบประมาณแผ่นดิน 150-200 ล้านรูเบิลต่อปี รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าบริหารจัดการของหน่วยงาน Federal Tax Service และ Federal Customs Service ของรัสเซียรวมกว่า 300 ล้านรูเบิลต่อปี และยังมีข้อสังเกตว่า ในช่วงเริ่มต้นรัฐบาลรัสเซียได้เลือกลงทะเบียนเฉพาะเอกชนรัสเซีย อาทิ กลุ่ม Mercury (TSUM และ DLT) และกลุ่ม Bosco (GUM, Petrovsky Passaj และ Morvokzal) โดยยังไม่ได้บรรจุให้ร้านสินค้าแบรนด์เนมที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงเข้าร่วมระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้มาตรการปลอดภาษียังไม่สามารถเพิ่มปริมาณการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวได้อย่างแท้จริง