ข่าวน่าสนใจ
ศิลปินชาวไทยได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานศิลปะร่วมสมัย International Contemporary Print Biennial ครั้งที่ 12 ที่โรมาเนีย

ศิลปินชาวไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง จากการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานศิลปะร่วมสมัย International Contemporary Print Biennial ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ Ion Ionescu-Quintus Prahova Country Art Museum ประเทศโรมาเนีย โดย ดร. ดลฤทัย ชลอมรักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสำนักเทศมนตรีแคว้น Prahova จากผลงานชื่อ “Hope II”  และคุณธิยวดี จันทราวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Preface’s Institution จากผลงานชื่อ “Destructive Nature” จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ชิ้น โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 6 ราย เป็นชาวไทย 2 ราย ชาวอาร์เจนติน่า 1 ราย และชาวโรมาเนีย 3 ราย

นาย Florin Sicoie ผอ. พิพิธภัณฑ์ฯ ได้แสดงความชื่นชมศิลปินชาวไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ว่า เป็นศิลปินผู้มีความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดอารมณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานเพื่อให้ประชาชนโรมาเนียได้รู้จักและเข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

การประกวดผลงานศิลปะร่วมสมัย International Contemporary Print Biennial เป็นความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และสำนักงานเทศมนตรีแคว้น Prahova โดยเป็นการประกวดผลงานศิลปะสำหรับทุกเพศทุกวัยจากนานาประเทศโดยไม่จำกัดหัวข้อ แต่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ ได้แก่ การใช้ภาพพิมพ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยให้ได้รับความนิยมมากขึ้นในโรมาเนีย