ข่าวน่าสนใจ
พิธีเปิดเส้นทางรถไฟ The new Baku–Tbilisi–Kars railway (BTK)
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 นาย Ilham Aliyev  ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน  นาย Recep Tayyip Erdogan ประธานาธิบดีตุรกี และนาย Giorgi Kvirikashvili นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดเส้นทางรถไฟ The new Baku–Tbilisi–Kars railway (BTK)  ระยะทาง 826 กม. เชื่อมระหว่างสามประเทศ โดยเส้นทางรถไฟดังกล่าว จะใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนไปสู่ยุโรปโดยไม่ต้องผ่านดินแดนของรัสเซีย  ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางเหลือเพียง 15 วัน  สามารถรองรับผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคน และสินค้ากว่า 5 ล้านตัน ต่อปี โดยเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน
เส้นทางรถไฟ BTK เริ่มก่อสร้างในปี 2554  มีจุดเริ่มต้นที่กรุงบากูของอาเซอร์ไบจาน ผ่านกรุงทบิลีซีของจอร์เจีย และสิ้นสุดที่เมืองการ์สของตุรกี  ใช้เงินลงทุนกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกองทุนน้ำมันของอาเซอร์ไบจาน 
นอกจากเส้นทางรถไฟแล้ว ปัจจุบันอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย และตุรกี ยังมีความเชื่อมโยงกันในด้านพลังงานผ่านการวางท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชื่อม 3 ประเทศ ทั้งนี้ เริ่มคาดหวังว่าเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มปริมาณการค้า การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต