ข่าวน่าสนใจ
ผลการลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนของแคว้นคาตาโลเนีย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แคว้นคาตาโลเนียได้จัดการลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระจากสเปน ผลอย่างไม่เป็นทางการคือ ร้อยละ 90 ของผู้ใช้สิทธิฯ เห็นชอบต่อการแยกตัวเป็นอิสระ โดยมีผู้ใช้สิทธิฯ 2.26 ล้านคน จากผู้มีสิทธิฯ ทั้งสิ้น 5.3 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 42) ทั้งนี้ นาย Carles Puigdemont ผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียได้ประกาศว่า ผลการลงประชามติทำให้แคว้นคาตาโลเนียได้รับสิทธิที่จะเป็นรัฐเอกราช และจะนำผลการลงประชามติเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาของแคว้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า


ทางการสเปนยังยืนยันว่า การลงประชามติดังกล่าวขัดต่อกฎหมายตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของสเปน โดยนาย Mariano Rajoy นายกรัฐมนตรีของสเปน ได้แถลงว่า สเปนไม่ถือว่ามีการลงประชามติเกิดขึ้น และกล่าวหารัฐบาลคาตาโลเนียในความไม่สงบที่เกิดขึ้น


ทางการสเปนได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นไม่ให้มีการจัดการลงประชามติในแคว้นคาตาโลเนีย อาทิ การปิดสถานที่ลงคะแนนเสียง และการเข้าควบคุมศูนย์โทรคมนาคมของแคว้นคาตาโลเนียเพื่อยับยั้งการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีผู้ไม่สามารถใช้สิทธิฯ ได้ประมาณ 770,000 คน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสเปนได้ใช้กระบองและกระสุนยางในการระงับกลุ่มคนที่ออกมาสนับสนุนการลงประชามติในนครบาร์เซโลนา ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 761 คน และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย 10 นาย ได้รับบาดเจ็บ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ประกาศเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในชั้นนี้ ยังไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว


คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแถลงการณ์ว่า ตามรัฐธรรมนูญของสเปน การลงประชามติดังกล่าวไม่ถูกกฎหมาย และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของสเปนซึ่งต้องพิจารณาไปตามหลักรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังย้ำว่า หากมีการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นอิสระตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดินแดนที่แยกตัวออกจากสเปน ก็จะออกจากสหภาพยุโรปด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปเน้นย้ำการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

 

นายกรัฐมนตรีเบลเยียมได้ประณามความรุนแรงทุกรูปแบบและเรียกร้องให้มีการหารือทางการเมือง 


สหราชอาณาจักรขอให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญสเปน


การเรียกร้องเอกราชของแคว้นคาตาโลเนียมีรากของปัญหาจากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมของชาวคาตาโลเนียที่แตกต่างจากชาวสเปน ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลกลางสเปนให้เงินอุดหนุนสาธารณะต่อหัวแก่ประชากรแคว้นคาตาโลเนียน้อยกว่าเงินอุดหนุนเฉลี่ยที่ชาวสเปนในแต่ละแคว้นได้รับ ทั้งที่ประชาชนในแคว้นคาตาโลเนียจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลกลางสเปนสูงกว่าประชากรในแคว้นอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้กระแสเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชในแคว้นคาตาโลเนียทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น