ข่าวน่าสนใจ
ผลกระทบของ Brexit ต่อการปรับตัวของสถาบันการเงินข้ามชาติในยุโรป

จากการที่สหราชอาณาจักรกำลังเจรจาออกจากการเป็นสมาชิก EU (Brexit) ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของสถาบันการเงินข้ามชาติต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ในการพิจารณาหาที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในประเทศสมาชิก EU อาทิ กรุงดับลิน  นครอัมสเตอร์ดัม และนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยสองเมืองแรกมีข้อได้เปรียบในด้านอัตราการรู้ภาษาอังกฤษ แต่เสียเปรียบเรื่องอัตราภาษีเงินได้ที่สูง ขณะที่นครแฟรงก์เฟิร์ตมีอัตราการรู้ภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่า และมีอัตราภาษีเงินได้ที่ต่ำกว่า รวมถึงเป็นที่ตั้งของธนาคารกลางสหภาพยุโรปอีกด้วย

 

ปัจจุบัน มีสถาบันการเงินของชาติตะวันตกหลายแห่งได้ตัดสินใจย้ายสำนักงานใหญ่จากกรุงลอนดอนไปยังนครแฟรงก์เฟิร์ตแล้ว อาทิ Morgan Stanley, Citigroup Inc, และ Standard Chartered Plc. ในขณะที่ US. Bank และ  Goldman Sachs ก็มีแนวโน้มจะย้ายสำนักงานไปยังนครแฟรงก์เฟิร์ตเช่นกัน ในขณะที่สถาบันการเงินของญี่ปุ่น อาทิ Daiwa, Sumitomo Mitsui และ Nomura ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังนครแฟรงก์เฟิร์ตแล้ว รวมถึง Mizuho Securities ก็ได้ยื่นขอใบอนุญาตเปิดบริษัทในนครแฟรงก์เฟิร์ตแล้วเช่นกัน

 

มีการคาดการณ์ว่า กรุงลอนดอนอาจสูญเสียตำแหน่งงานในภาคการเงินถึง 20,000-30,000 ตำแหน่ง  ในขณะที่นครแฟรงก์เฟิร์ตจะมีตำแหน่งงานในด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3,000-5,000 ตำแหน่ง ซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเงินในนครแฟรงก์เฟิร์ตจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ของเยอรมนีเป็นอย่างมาก ดังนั้น ภาคเอกชนไทยจึงควรพิจารณาโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนกับเยอรมนี และเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

*****************