ข่าวน่าสนใจ
บัลแกเรียเตรียมพร้อมเข้าร่วมยูโรโซน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นาย Vladislav Goranov รมต.การคลังบัลแกเรีย ได้ประกาศว่า บัลแกเรียกำลังเตรียมพร้อมเข้าร่วมยูโรโซน โดยจะสมัครเข้ากลไก Exchange Rate Mechanism (ERM II) ภายในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งกลไกดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศนอกเขตยูโรโซนได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมยูโรโซน ทั้งนี้ นาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการ EU ได้กล่าวสนับสนุนบัลแกเรียในเรื่องนี้ในระหว่างพิธีเริ่มต้นการเป็นประธาน EU ของบัลแกเรียเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

แม้ว่า สาธารณชนชาวบัลแกเรียจะเกรงว่า การใช้เงินสกุลเดียวจะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น แต่นักวิเคราะห์เชื่อมั่นว่า การสมัครเข้ากลไกดังกล่าวจะส่งผลดีต่อประเทศมากกว่า โดยจะช่วยรักษาระบบธนาคารของบัลแกเรียให้มีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ บัลแกเรียเข้าร่วม EU ตั้งแต่ปี 2550 และทุกรัฐบาลได้ถกเถียงประเด็นการเข้าร่วมยูโรโซนมาอย่างต่อเนื่อง แต่การประกาศดังกล่าวของ รมต.การคลังของบัลแกเรียในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่จะเริ่มต้นกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกจากรัฐบาลบัลแกเรีย

อนึ่ง ประเทศสมาชิก EU ที่ประสงค์จะเข้าร่วมยูโรโซนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้กลไก ERM II และต้องบรรลุข้อกำหนดนโยบายทางการเงินภายใต้สนธิสัญญา Maastricht