ข่าวน่าสนใจ
นายเฮลมุท โคห์ล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญกรรม

  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเฮลมุท โคห์ล (Helmut Kohl) อดีตนายกรัฐมนตรี แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ สิริรวมอายุ ๘๗ ปี

          นายโคห์ลดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง ๔ สมัย เป็นเวลา ๑๖ ปีระหว่างปี ๒๕๒๕- ๒๕๔๑ นับเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนานที่สุดในประวัติศาสตร์ เยอรมัน นายโคห์ลเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (Christian Democratic Union – CDU) ตั้งแต่อายุ๑๗ ปีและได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อ อายุ๕๓ ปีนอกจากนี้นายโคห์ลยังเป็นนักการเมืองอาวุโสที่ได้รับความเคารพรักยิ่งและเปรียบดังบิดาของพรรค CDU โดยดํารงตําแหน่งประธานพรรค CDU ยาวนานถึง ๒๕ ปีอีกทั้งยังเป็นบุคคลสําคัญที่ชักนําให้นางอังเกลา แมร์เคล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคนปัจจุบัน สังกัดพรรค CDU เข้าสู่ การเมืองของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอีกด้วย

          นายโคห์ลถือเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาตร์เยอรมัน โดยเป็น “บิดา” แห่งการรวมชาติ เยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกเข้าด้วยกันในช่วงสงครามเย็น อีกทั้งวางรากฐานด้านเศรษฐกิจที่มี เสถียรภาพภายหลังการรวมชาติทําให้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศยุโรป นายโคห์ลยังมีบทบาทสําคัญในการรวมตัวของสหภาพยุโรป และผลักดันนโยบายการใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน รวมทั้งเปลี่ยนสกุลเงินของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจากดอยช์มาร์กเป็นยูโร ทําให้นายโคห์ลได้รับการขนานนามว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งเอกภาพของสหภาพยุโรปและบิดาแห่งเงินสกุลยูโร นอกจากนี้นายโคห์ลยังเป็น นายกรัฐมนตรีคนสําคัญที่มีบทบาทในการสมานความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสด้วย

          นายโคห์ลได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากการที่ได้อุทิศตนให้กับสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนียุโรป และประชาคมระหว่างประเทศ โดยได้รับมอบรางวัลสองครั้งจากนายบิล คลินตัน (Bill Clinton) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ในขณะนั้น) ได้แก่ เหรียญแห่งอิสรภาพ (Medal of Freedom) ซึ่งเป็นรางวัล เกียรติยศสูงสุดที่มอบแก่พลเรือน และรางวัลเฮนรีคิสซิงเจอร์ (Henry Kissinger Prize) สําหรับการส่งเสริม ประชาธิปไตยและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติก

          นายโคห์ลเคยหกล้มเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี ๒๕๕๑ และเคยเข้ารับ การผ่าตัดหัวใจและลําไส้ทั้งนี้นายโคห์ลได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องฉุกเฉินตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา จนถึงแก่อสัญกรรม

          บุคคลสําคัญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้แก่ (๑) นายฟรังค์-วัลเทอร์ชไตน์ไมเออร์ (Frank-Walter Steinmeier) ประธานาธิบดี (๒) นางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีและ (๓) นายซิกมา กาเบรียล (Sigma Gabriel) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัย ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายโคห์ล โดยล้วนรําลึกถึงคุณูปการของนายโคห์ลต่อสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหภาพยุโรป ในฐานะผู้รวมชาติเยอรมนีการรวมตัวของสหภาพยุโรป และยกย่องให้นายโคห์ลเป็นรัฐบุรุษของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” และ “ราษฎรเกียรติยศแห่งยุโรป” นอกจากนี้นางแมร์เคลยังได้แสดง ความขอบคุณนายโคห์ลเป็นการส่วนตัว ในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตน ซึ่งเติบโตในเยอรมนี ตะวันออก (ในขณะนั้น) ให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีเสรีภาพและไร้ความหวาดกลัวจากการสอดส่องของรัฐมากว่า ๒๗ ปี

          นอกจากนี้ผู้นําประเทศและอดีตผู้นําประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและนอกภูมิภาค ได้แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายโคห์ล อาทินายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา นายวลาดิมีร์ปูติน (Vladimir Putin) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นางเทรีซา เมย์ (Theresa May) นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และ นายเอมานูว์แอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นต้น       

  นายโคห์ลเคยเดินทางเยือนประเทศไทย ๒ ครั้ง โดยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน-๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ พระตําหนักเปี่ยมสุข พระราชวัง ไกลกังวล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย นอกจากนี้ยังได้ เข้าพบหารือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ณ ทําเนียบรัฐบาล ในระหว่างการเยือน ด้วย ต่อมา เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๓๙ นายโคห์ลได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป ที่ กรุงเทพฯ