ข่าวน่าสนใจ
การประชุม Syrian Congress of National Dialogue ที่รัสเซีย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 รัสเซียได้เป็นเจ้าภาพ กปช. สันติภาพซีเรีย หรือ Syrian Congress of National Dialogue ที่เมือง Sochi  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาลซีเรีย รัสเซีย ตุรกี อิหร่าน รวมถึงผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 1,600 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของซีเรียสำหรับบริหารประเทศในช่วงหลังสงคราม โดยมีสมาชิกมาจากทั้งตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้าน และมีนาย Staffan de Mistura ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติ เป็นผู้นำการจัดตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว  อย่างไรก็ดี การประชุมฯ ซึ่งรัสเซียเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ในภาพรวม ไม่ค่อยมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก สาเหตุหลักน่าจะเกิดจากการที่องค์กรหลังของฝ่ายต่อต้านในซีเรีย รวมถึง สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เนื่องจากมองว่า เป็นการประชุมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนความชอบธรรมให้กับรัฐบาลปธน. Bashar al-Assad  โดยยกตัวอย่างแถลงการณ์ของที่ประชุมฯ ที่ระบุถึงการให้ชาวซีเรียกำหนดอนาคตของประเทศผ่านการเลือกตั้ง (โดยไม่กำหนดให้รัฐบาลของนาย Assad ต้องลงจากอำนาจก่อน) เป็นต้น ซึ่งเป็นท่าทีที่ฝ่ายต่อต้านไม่อาจยอมรับได้ นอกจากนี้ ในระหว่างการอ่านแถลงการณ์ของปธน.Vladimir Putin โดยนาย Sergei Lavrov  รมว.กต.รัสเซีย ได้มีผู้เข้าร่วม กปช. บางรายพยายามตะโกนโจมตีรัสเซียว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารพลเรือนซีเรียผ่านการโจมตีทางอากาศด้วย   

ทั้งนี้  ภายหลังการประชุมฯ เสร็จสิ้นลง นาย Staffan de Mistura ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติได้แสดงความเห็นว่า อาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการเจรจาสันติภาพอันใหม่ และเห็นว่าคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้จริงภายใต้กรอบการประชุมสหประชาชาติที่นครเจนีวาเป็นหลัก โดยตนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ และเลือกสมาชิกประมาณ 50 คน จากทั้งฝ่ายรัฐบาลซีเรีย ฝ่ายค้านซีเรีย และกลุ่มที่เป็นอิสระในซีเรีย

อนึ่ง การประชุม Syrian Congress of National Dialogue เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำรัสเซีย อิหร่านและตุรกี ในประเด็นซีเรีย เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 ณ เมือง Sochi ของรัสเซีย ที่ผ่านมา