ข่าวน่าสนใจ
การดำเนินการเชิงนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย

ปัจจุบันรัสเซียยังไม่มี กม. เฉพาะเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดย กม. แพ่งของรัสเซียยังกำหนดให้สกุลเงิน รูเบิลเป็นเพียงสกุลเงินเดียวที่สามารถชำระหนี้ในรัสเซียได้ ดังนั้นการใช้สกุลเงินดิจิทัลชำระสินค้าจึงยังถือว่าผิด กม. อยู่ อย่างไรก็ดี เมื่อเดือน ต.ค.2560 ปธน. รัสเซียได้มีคำสั่งร่าง กม. เกี่ยวกับการสกุลเงินดิจิทัลเพื่อควบคุมการผลิต การทำ ICO (Initial Coin Offering) และการซื้อขายสกุลเงินดังกล่าว โดยได้จัดตั้ง Russian Association of Cyptocurrency and Blockchain เพื่อยกร่าง กม. เสนอให้ คกก. ด้านตลาดการเงินของ สภาดูมาพิจารณา และให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 ก.ค.2561 โดยร่าง กม. มีสาระสำคัญประกอบด้วย การกำหนดคำนิยามเพื่อรองรับ Fin tech การกำหนดให้สกุลเงินดิจิทัลเป็น สิ่งของไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ เพื่อรักษาให้สกุลเงินรูเบิลเป็นเงินเพียงสกุลเดียวที่สามารถชำระหนี้ได้ 

ทั้งนี้ แม้ว่าธนาคารกลางและ ก. คลังรัสเซียจะมีท่าทีต่อต้านการจัดตั้ง Cryptoruble ให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซีย แต่ก็เห็นว่า รัสเซียกับ ปท. BRICS อาจต้องเริ่มหารือเกี่ยวกับการจัดทำสกุลเงินดิจิทัลร่วมกัน รวมถึงอาจพิจารณาจัดทำสกุลเงินดิจิทัลของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) ในอนาคตด้วย 

การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลถูกระบุในแผน Digital Economy ของ ก. การสื่อสารของรัสเซีย ที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลถึงปี ค.ศ. 2024 ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของรัสเซียในด้านนี้ โดยรัสเซียได้พยายามสร้างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การพัฒนาระบบ กม. การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางดิจิทัล การสร้างโครงสร้างตลาดเพื่อรองรับสกุลเงินดิจิทัล และการเพิ่มบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้ว่า รบ. รัสเซียจะมีท่าทีเป็นลบต่อสกุลเงินดิจิทัลในขณะนี้ แต่ก็ยอมรับว่ารัสเซียคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสดังกล่าวได้ จึงต้องเร่งพัฒนา กม. ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทาง ศก. ซึ่งสอดคล้องกับความประสงค์ของภาคธุรกิจที่ต้องการได้รับการคุ้มครองโดย รบ. ในการทำธุรกรรมและทรัพย์สิน นอกจากนั้น กระแสร่าง กม. ที่จำกัดคนที่สามารถหาสกุลเงินดิจิทัล (mining) อาจทำให้บุคคลธรรมดาลักลอบทำและ รบ. จะสูญเสียการควบคุมตลาดในที่สุด รวมถึงอาจสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีในอนาคต ทั้งนี้ การใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นอีกทางที่ช่วยให้รัสเซียสามารถฟื้นฟู ศก.ได้ การออก ICO จะทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนซึ่งสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นและเป็นการระดมทุนที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย