ข่าวเด่น
โครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ รองอธิบดีกรมยุโรป เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของคณะครูจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์และเยาวชนไทย/ลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 4-14 ก.ค. 2560 ในโครงการ "พลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่" ณ โรงแรม Prince Palace โดยมี น.ส. เขมจิรา สุวรรณวงศ์ เป็นตัวแทนเยาวชนฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีฯ และคณะเยาวชนฯ ได้ร่วมกันขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน (สัญชาติไทย 15 คน และนอร์เวย์ 6 คน) ทั้งนี้ คณะฯ จะเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการศึกษาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี นครปฐม และเพชรบุรี 

           

            

รูปอื่นๆเพิ่มเติม