ข่าวเด่น
นิทรรศการในโอกาสครบรอบ 20 ปี กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป

กระทรวงการต่างประเทศ (โดยกรมยุโรป) ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting ? ASEM) ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2559 ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ห้างสรรพสินค้า Central World ชั้น 8 และระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ที่จัตุรัสจามจุรี (Chamchuree Square) กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ASEM แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยนอกจากจะมีบอร์ดให้ความรู้แล้ว ยังมีเกมส์ที่สอดแทรกสาระควบคู่กับความบันเทิง เพื่อรับของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้ง ASEM อีกด้วย 

ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ พร้อมด้วยนายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11 ในปี 2559 และ ผศ. ดร. จาริต ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ASEM ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของไทย และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 70 ราย ทั้งนี้ วันที่ 1 มีนาคม ตรงกับวันที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2539 

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการตามวันดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป อีเมล์ asemthailand@gmail.com โทร. 0 2203 5000 ต่อ 13185


รูปอื่นๆเพิ่มเติม