ข่าวเด่น
งาน Europe Day

ด้วยเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 60 นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรปได้ร่วมงาน Europe Day ซึ่งคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (European Union – EU) ประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ถือเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปี สนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือสนธิสัญญากรุงโรมที่ได้ลงนามเมื่อปี 2500 และปูทางไปสู่การจัดตั้ง EU ในเวลาต่อมาด้วย


ในระหว่างพิธีเปิดนาย Jesús Miguel Sanz เอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงพัฒนาการของ EU บทบาทด้านเศรษฐกิจ การให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของ EU โดยย้ำความเชื่อมั่นเรื่องการดำเนินการแบบพหุภาคีนิยม สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย โดยในด้านความสัมพันธ์กับไทย ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันทั้งในด้านการประมงผิดกฎหมาย แรงงาน การบินพลเรือน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ EU พร้อมที่จะมีความร่วมมือในด้านอื่น ๆ กับไทย และย้ำความพร้อมในการสนับสนุนไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศไทย