ข่าวเด่น
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Unlocking Putin’s 4th Term

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Unlocking Putin’s 4th Term โดยเชิญ ดร. Nigel Gould-Davies อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรัสเซีย และในอดีตเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักรประจำสหพันธรัฐรัสเซีย และเป็นอดีตเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำสาธารณรัฐเบลารุส เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและทิศทางนโยบายของรัฐบาลรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน สมัยที่ ๔ และผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และภายนอกกระทรวงฯ

รูปอื่นๆเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร