ข่าวเด่น
ข่าวสารนิเทศ : ไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหา IUU และเตรียมพร้อมหารือกับสหภาพยุโรปในรอบต่อไป

ข่าวสารนิเทศ

ไทยมุ่งมั่นแก้ปัญหา IUU และเตรียมพร้อมหารือกับสหภาพยุโรปในรอบต่อไป

 

รัฐบาลไทยรับทราบแถลงการณ์ของนาย Karmenu Vella กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และการประมงของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทย ซึ่งออกในวันนี้ (๒๑ เมษายน)

 

รัฐบาลไทยยินดีที่คณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันที่จะมีกระบวนการการหารือกับไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงบรัสเซลส์ต่อไป โดยจะเร่งติดตามและแจ้งผลการแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบต่อไป

 

รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้คำแนะนำและร่วมกันแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิแรงงานในภาคประมงตามมาตรฐานสากล

 

รัฐบาลไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นต่อการดำเนินนโยบายปฏิรูปภาคประมงไทยทั้งระบบ และมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการปรับปรุงกรอบกฎหมายและกรอบนโยบายด้านการประมง แม้ว่ายังมีประเด็นปัญหาต่างๆ อีกหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

รัฐบาลไทยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะความท้าทายของปัญหาประมงที่หมักหมมมานานด้วยการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐ และส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน และประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

 

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนบริหารจัดการการประมง และมาตรการควบคุมต่าง ๆ

 

ด้วยมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและ EU ที่ดำเนินมาช้านาน รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะรักษากระบวนการการหารือที่สร้างสรรค์กับคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมในการทำประมงที่ยั่งยืน

*****************************************


Press Release

Thailand firmly committed to combating IUU fishing and

ready for the next round of dialogue with EU

 

The Royal Thai Government acknowledges the statement made today (21 April 2016) by Mr. Karmenu Vella, European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, concerning Thailand?s efforts to combat illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing, in which other coutries were also mentioned.


The Thai Government welcomes the European Commission?s confirmation of the next round of dialogue with Thailand in May 2016 in Brussels. The Thai Government is expeditiously addressing the issues concerned and will convey the latest results to the Commission accordingly.


The Thai Government values the dialogue with the European Commission. The dialogue provides useful advice and bolsters cooperation in tackling IUU fishing and labor abuses in the fisheries sector, in line with international standards.


The Thai Government attaches high priority in advancing the comprehensive fisheries reform. Tangible progress has been achieved over the past year, especially in the overhaul of legal and policy frameworks on the Thai fisheries. However, there remain a number of issues that need to be promptly tackled.


The Thai Government is firmly committed to taking on the challenges of resolving these deep-seated problems in the fisheries sector, by enforcing the law, building capacity and strengthening cooperation with all partners and other countries in the region.


The Center for Combating Illegal Fishing (CCCIF) and all relevant government agencies spare no effort to expedite and improve the implementation of the Royal Ordinance on Fisheries 2015, the fisheries management plan and the control measures.


In the spirit of enduring friendship and cooperation between Thailand and the European Union, the Thai Government is committed to sustaining the constructive IUU dialogue with the European Commission in order to realize the shared goal of promoting sustainable fisheries.