ข่าวเด่น
ข่าวสารนิเทศ : กรณีสื่อมวลชนรายงานคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับ IUU คลาดเคลื่อน

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชน อ้างคำให้สัมภาษณ์ของรอง นรม. ประวิตร วงษ์สุวรรณ แจ้งว่าไทยรอดใบแดงจากประเด็น IUU และได้รับใบเขียวแน่นอน นั้น


          กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า รอง นรม. ประวิตรฯ ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนอย่างไม่เป็นทางการวันนี้จริง แต่ได้กล่าวเพียงว่า ในการเดินทางไปประชุมร่วมกับผู้แทนสหภาพยุโรปครั้งล่าสุด (17-19 พ.ค. 59) ทางสหภาพยุโรปยังไม่ได้แจ้งเรื่องผลการตัดสินใจเรื่องใบแดงหรือใบเหลืองแต่อย่างใด ดังนั้น ณ วันนี้ถือว่าไทยยังมีเวลาในการทำงานก่อนที่ทางสหภาพยุโรปจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการ และไทยยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไป     


 ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา IUU อย่างจริงจังและเต็มที่มาโดยตลอด และล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure Agreement - PSMA) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นกำจัดการทำประมง IUU ด้วย สำหรับการหารือเรื่อง IUU กับสหภาพยุโรปที่ผ่านมา เป็นไปบนพื้นฐานของความเป็นมิตรที่เคารพในอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน สหภาพยุโรปไม่เคยสั่งให้ไทยทำอะไร แต่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ บางเรื่องสหภาพยุโรปได้ให้ข้อแนะนำแก่ไทยโดยอาศัยจากประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่คล้ายกันในบางประเทศสมาชิกของเขาในอดีต แต่ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของไทยที่จะปรับแก้วิธีการให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของไทยต่อไป"


                              ******************************


Press Release


 In response to news report on Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan?s interview to the press regarding the IUU fishing that ?Thailand will not be given a red card, and will definitely get the green?


 The Ministry of Foreign Affairs wishes to clarify that today Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan indeed answered the press? questions informally but he merely stated that during the latest round of dialogue with the EU (17-19 May 2016), the EU did not reach any decision on the red card or yellow card. Thus, Thailand still has time to work on this matter before such a decision will be made, and Thailand reaffirms its commitment to continue working to tackle the problem.


  The Royal Thai Government attaches great importance to combatting IUU fishing and has been taking serious and strenuous measures on this matter. Most recently, Thailand has acceded to the FAO Port State Measure Agreement (PSMA), which is an international agreement focused on eradicating IUU fishing. Previous dialogues between Thailand and the EU based on cordial friendship that respect each other's sovereignty. The EU has never prescribed Thailand on what measures to implement, but closely exchanged knowledge and experience to deal with the problem. Some advice given by the EU have also been based on previous and similar experiences from the EU?s members. Nevertheless, it is the decision of the Thai agencies


to adapt the EU's recommendations to suit Thailand's context and the situation on the ground