ข่าวสถานทูต
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในเนเธอร์แลนด์ วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ด้วยเมื่อวันที่ ๔ ธันวคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ร่วมกับวัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม วัดพุทธบารมี เมือง Groningen วัดพุทธเนเธอร์แลนด์ เมือง Hoogblokland สมาพันธ์ ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม Rhone Event & Congrescenter Rhoneweg ชานกรุงอัมสเตอร์ดัม โดยมีข้าราชการประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยในเนเธอร์แลนด์มาร่วมบำเพ็ญกุศลประมาณ ๕๐๐ คน
รูปอื่นๆเพิ่มเติม