ข่าวสถานทูต
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) ณ กรุงเวียนนา ออสเตรีย
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ Naturhistorisches Museum Wien โดยมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และภริยา ข้าราชการ ลูกจ้าง ทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนชาวไทย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว รวมประมาณ ๕๐๐ คน 

        ภายหลังพิธีสงฆ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๙๐ วินาที ตามด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้ถ่ายรูปหมู่บริเวณบันไดของพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน  นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดให้มีการลงนามในสมุดลงนามถวายอาลัยด้วย

         ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ได้ร่วมให้การสนับสนุนด้วย
รูปอื่นๆเพิ่มเติม