ข่าวสถานทูต
พิธีถวายราชสดุดีในกรุงปารีส
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ฯพณฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ณ Place Joffre ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว สมาชิกชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส และคนไทยในฝรั่งเศสเข้าร่วมรวมประมาณ ๒๐๐ คน เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวถวายราชสดุดี (อ่านคำถวายราชสดุดีได้ที่นี่) หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ?แผ่นดินของเรา? แล้วยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๙๐ วินาที แล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนถ่ายภาพร่วมกัน
รูปอื่นๆเพิ่มเติม