ติดต่อเรา
กรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา :
ข้อมูลการติดต่อ :
รายละเอียดที่อยู่ :
กระทรวงต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2203-5000 ต่อ 13192 และ 13180, Fax : 0-2625-3718

หมายเหตุ :
" กรุณาติดต่อทางแบบฟอร์มทางซ้ายก่อน หากแบบฟอร์มมีปัญหา
ขัดข้องจึงติดต่อโดยตรงทาง thai.europetouch@gmail.com "