ข่าวประชาสัมพันธ์
หมู่เกาะสำคัญในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอล์คแลนด์หรือหมู่เกาะมัลบีนาส  
  • หมู่เกาะฟอล์คแลนด์หรือหมู่เกาะมัลบีนาส ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก
  • หมู่เกาะดังกล่าวมีเกาะแก่งขนาดเล็กอยู่มากมาย มีประชากรประมาณ 3,000 คน  
  •  อาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักรมีข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะตั้งแต่ปี 2376 (ค.ศ. 1833)  และในปี 2525 เกิดสงครามชิงหมู่เกาะระหว่างกัน  สหราชอาณาจักรเป็นฝ่ายชนะ ส่งผลให้หมู่เกาะยังคงสถานะ Special Overseas Territory ของสหราชอาณาจักรต่อไป
  • ภายหลังสงครามยุติ เศรษฐกิจของทั้งสหราชอาณาจักรและอาร์เจนตินาต่างบอบช้ำจากการทำสงคราม แต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งสองเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือหมู่เกาะยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะ อย่างไรก็ดี กระแสการเมืองภายในอาร์เจนตินาที่ต้องการหมู่เกาะคืนจากสหราชอาณาจักรเริ่มมีมากขึ้นในปัจจุบัน    
  • ในช่วงวันที่ 10-11 มีนาคม 2556 จะมีการลงประชามติเพื่อให้ประชาชนชาวเกาะตัดสินใจว่า ต้องการจะให้หมู่เกาะคงสถานะในการดูแลของสหราชอาณาจักรหรือไม่