ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรตุเกสประกาศเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการเข้าเมืองช่วงเดือนพฤษภาคม
โปรตุเกสประกาศว่า จะมีการตรวจคนเข้าเมืองตามจุดผ่านแดนต่าง ๆ ที่เข้มงวดขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560 ในช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560  โดยรัฐบาลโปรตุเกสได้ประกาศให้ข้าราชการหยุดงานในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

กระทรวงการต่างประเทศจึงได้แจ้งขอให้คนไทยที่เดินทางไปหรือผ่านจุดผ่านแดนของโปรตุเกสในช่วงวันดังกล่าว เตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อมและเผื่อเวลาการเดินทางมากขึ้น ทั้งนี้ โปรตุเกสเคยนำมาตรการตรวจคนเข้าเมืองในลักษณะนี้มาบังคับใช้ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี 25
47 และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือในปี 2553 เช่นกัน