ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Turkish Summer School Program 2018
โครงการ Turkish Summer School Program 2018 จัดโดยสถาบัน Yunus Emre สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561-12 สิงหาคม 2561ณ สาธารณรัฐตุรกี โดยโครงการดังกล่าวเปิดรับนักเรียนจากทั่วโลกเพื่อศึกษาภาษาและสังคมวัฒนธรรมของตุรกี โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561-31 มีนาคม 2561
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.turkceyazokulu.com หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร