ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย Azerbaijan Diplomatic Academy เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018
สถาบัน Azerbaijan Diplomatic Academy ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ไบจาน เพื่อฝึกอบรมนักการทูต และข้าราชการ ต่อมาสถาบันฯ ได้ยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 สาขา ได้แก่ การระหว่างประเทศและบริหารรัฐกิจ ธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการมอบทุนการศึกษา Topchubashov Fellowship แก่นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 700 คน ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2560-5 เม.ย. 2561 

ผู้สนใจสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ada.edu.az หรือโทร +99412 437 3235