ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศรายชื่อทีมโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย และประเทศรัสเซีย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ วิเทศสโมสรส่วน 1-2 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2560 และขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันตามเอกสารแนบ 1 และ 2 ดังที่ปรากฏตามไฟล์แนบด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร