ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครยุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
ด้วยกรมยุโรปจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน-3 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 

**ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 5000 ต่อ 13105 และ 13107
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร