ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ขอประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่


และขอแจ้งผลคะแนนในรอบคัดเลือกพร้อมข้อปฏิบัติของผู้ที่ได้รับรางวัลมาดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ 

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาฯ จากอธิบดีกรมยุโรป โดยกรมยุโรปจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่โรงเรียนที่ได้แจ้งไว้
รูปอื่นๆเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร