ข่าวประชาสัมพันธ์
บอสเนียและเฮอเซโกวีนาเชิญร่วมงานเทศกาลนานาชาติ Sarajevo Winter ครั้งที่ 34

บอสเนียและเฮอเซโกวีนาเชิญร่วมงานเทศกาลนานาชาติ Sarajevo Winter ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์-21 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ส่งการแสดงเข้สร่วมในเทศกาลฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sarajevkazima.ba

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร