ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2560

       กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย ในรูปแบบ 1 โรงเรียน 1 ทีม (ทีมละ 3 คน) ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 และจะประกาศรายชื่อทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์กรมยุโรป www.europetouch.in.th

              ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ 1 และ 2) ได้ที่ www.europetouch.in.th ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ นายสรคม สุทธิเสงี่ยม นักการทูตปฏิบัติการ 02 203 5000 ต่อ 13127 หรือ s.sorrakom@gmail.com

     ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ "ของเพื่อนให้" ได้ที่ https://www.dropbox.com/s/flqhq62vyghyz4b/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89.pdf?dl=0

   


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร