ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาเรื่อง Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย วันที่ 21 ก.ย. 60 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจของไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน การสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักธุรกิจที่ต้องการยกระดับการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือผู้ประกอบการธุรกิจด้านดิจิทัลและ IT และตัวแทนภาครัฐที่สนในจะเรียนรู้ประสบการณ์ของเยอรมนี ตลอดจนผู้สนใจอื่น ๆ

ทุกท่านที่สนใจสามารถหากำหนดการโดยละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา โดยสแกน QR Code เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนา
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร